Vil du bli støttemedlem?

Want to become a Supporting Member?

Istedenfor å betale for hvert kurs du deltar på, kan du kjøpe et senterkort ved å betale et fast beløp hver måned via nettbanken din. Senterkortet tilbyr utmerket verdi for pengene og gjør det lettere å betale for kursene og fordele kostnadene utover hele året. Ved å kjøpe senterkortet, bidrar du til den økonomiske stabiliteten til senteret da den månelige avgiften skal betales gjennom hele året, også i månedene da senteret har et begrenset aktivitetsprogram (for eksempel juli og august), men fortsatt har ulike utgifter knyttet til driften (for eksempel husleie). Ved å bidra til den økonomiske stabiliteten til senteret, som er en non-profit forening drevet av frivillige, støtter du senteret og alle som gagner fra senterets aktiviteter .

En 25% rabatt på senterkortet er tilgjengelig for full-tids studenter, pensionister, og arbeidsleidige.

Instead of paying for each individual course you attend, you can now purchase a Centre Card and make a regular monthly transfer to the centre’s bank account.  The Centre Card offers excellent value for money, and also makes it easier to pay for courses, and to spread the cost out over the whole year. By purchasing a Centre Card, you are contributing to the financial stability of the centre since the monthly fee is payable throughout the year, even in the months when the centre has a much more limited program of activities (e.g. July & August), yet still has various expenses to pay (e.g. rent).  In this way, you are supporting the centre and everyone who benefits from the centre, which is a non profit organization run by volunteers.

A 25% discount is available for the Centre Card for full time students, for pensioners and those unemployed.

Da har du to valg

Then you have two choices

7

General-program (GP) Støttemedlemskap

Kr. 530,- per måned gjennom året

Kr. 400 for studenter, arbeidsledige og honnør

– inkluderer alle kurs og begivenheter som foregår på senteret unntatt videregående-program (FP).

General Program (GP) supporting membership

Kr. 530,- per month throughout the year

Kr 400 for students, unemployed and pensioners.

– includes all courses and events at the centre except Foundation Program.

Videregående-program (FP) Støttemedlemskap

Kr. 680,- per måned gjennom året

– inkluderer alle kurs og begivenheter som foregår på senteret.

Foundation Program (FP) Supporting membership

Kr. 680,- per month throughout the year

– includes all courses and events at the centre.

Get your GP membership today

Order now

Get your FP membership today

Order now
 • Ingen bindingstid, prøv gjerne en måned og se om det er noe for deg. 
 • Food for Thought er bare kr. 150,- for støttemedlemer 
 • Støttemedlemskapet inkluderer alle kurs som foregår på senteret, medlemmer betaler bare 50kr,- for måltider på kursene som inkluderer mat. 
 • Støttemedlemskapet inkluderer også alle kurs vi tilbyr i andre sted i Norge.
 • Støttemedlemskapet inkluderer ikke kursmaterialer slik som CD’er eller bøker.
 • Støttemedlemskapet inkluderer ikke retreater på Strømstad og begivenheter med besøkende lærer når høyere kost er involvert.
 • Støttemedlemskapet inkluderer ikke felles begivenheter som arrangeres av alle de nordiske kadampa sentrene – f.eks. den nordiske Dharma-feiringen (NDC) eller Nordisk festival – uavhengig av hvor disse begivenhetene finner sted.

Vennligst noter deg:

 • De ovennevnte prisene er vårt minste forslag.
 • Hvis du derimot ønsker å betale et større beløp hver måned for å støtte senteret kan du legge til en donasjon til din månedlige overførsel.
 • No minimum requirement, please try it for a month to see if its something for you. Nonetheless it is intented for continual support and we hope you enjoy the many benefits of being a member throughout the year! 
 • Food for Thought evenings are kr. 150,- for centre members
 • All courses, classes and events are free for supporting members but food is 50,- per meal.
 • The Supporting Membership  includes all classes in other areas of Norway.  
 • The Supporting Membership does not include course materials such as CD’s or books.
 • The Supporting Membership  does not include retreats at Strømstad or events with visiting teachers as their are higher costs involved.
 • The Supporting Membership  does not include joint events organized by all the Kadampa Centres in the Nordic Region (e.g. the Nordic Dharma Celebration (NDC) or the Nordic National Festival) regardless of where the event takes place.

Please note:

 • The above prices are a minimum recommendation.
 • However, if you wish to pay a higher amount each month to support the centre, you can add a monthly donation to your standing order.