Loving Kindness Retreat

2 – 5 June

Retreat in Strømstad with Gen Tubchen

Info about this course

  • Retreat in Strømstad
  • 2 or 3 nights
  • 2-5 June
  • Starting with dinner at 18:00
  • Some silent periods
  • Course in English

 

Kjærlighetsmeditasjoner

Utforsk hvordan å kultivere en autentisk opplevelse av kjærlig godhet gjennom meditasjon. Ved å åpne hjertet vårt til andre kan vi løse mange av våre dagligdagse problemer, forbedre forholdene våre og opprettholde et lykkelig og fredelig sinn hele tiden. For øyeblikket er vår opplevelse av ekte kjærlighet begrenset og ofte på visse premisser. Som et resultat blir mange av våre forhold med andre en kilde til mye smerte, angst og frustrasjon. Men gjennom å trene systematisk i disse tidløse metodene kan vi gjøre at alle våre møter med andre blir tilfredsstillende og meningsfylt.

Langhelgen er åpen for alle nivåer av utøvere, inkludert nybegynnere. Ingen forkunnskap er krevet.

Langhelgen vil foregå i stillhet hver dag fram til lunsj. Vi kommer til å være på et landsted på en av småøyene ved Strømstad (bilvei helt fram), og det vil være mye tid mellom undervisningen og meditasjonene til å nyte vakker natur. På ettermiddagene og kveldene vil det være tid til å diskutere temaer og erfaringer med hverandre.

Plasser er begrenset på denne langhelgen så book i tide for å sikre deg en plass.

Loving kindness meditations

Explore how to cultivate an authentic experience of loving kindness through meditation. By opening our heart to others we can solve many of our daily problems, improve our relationships and maintain a happy peaceful mind all the time. At present, our experience of real love is very limited and often conditional. As a result most of our relationships with others serve as a source of much pain, anxiety and frustration. However, through training systematically in these timeless methods we can make all our encounters with others more satisfying and meaningful.

This retreat is open to all levels of practitioner, including beginners and no previous experience is necessary.

This retreat will be silent each day until lunchtime.  It will take place in ideal retreat conditions on an island near Strømstad, with plenty of time to continue contemplating in nature between sessions. In the afternoons and evenings there is also time to discuss the topics with others.

Places are limited on this retreat so please book early to secure a place.

BOOKING INFO

Mahamudra retreat 

(3 nights)

  • Single room – 3 200 NOK
  • Twin room – 2 500 NOK
  • Shared room – 2 200 NOK
  • camping – 1 600 NOK
Want to come from Friday to Sunday only? (2 nights)
Click on BOOK NOW and choose the length of stay (the price is adjusted automatically).

The teacher