Å donere penger til Nordisk Kadampa Meditasjonssenter er svært meningsfylt.

Ved å gi til en organisasjon som er dedikert til å hjelpe mennesker til å utvikle ekte indre fred og lykke, vi ikke bare øke lykken i verden, men vi også skape en årsak til å oppleve ekte lykke selv. Alle donasjoner, uansett størrelse, blir virkelig satt pris på og vil bli brukt med omtanke på en av følgende måter: Til å opprettholde senterets nåværende aktiviteter, til å muliggjøre at senteret tar på seg nye prosjekter, som for eksempel å undervise andre steder, eller de vil bli brukt til å utvikle forbedringer. Organisasjon som jobber for å hjelpe mennesker til å utvikle genuin indre fred og lykke, øker vi ikke bare lykken i verden, vi skaper også årsakene for at vi selv får oppleve virkelig lykke. Den positive energien man skaper ved å gi en slik donasjon vil øke så lenge senteret eksisterer. Mens senteret vokser, blomstrer og bringer lykke til flere og flere mennesker, så vil effekten av donasjonen også øke.

Man kan gi en donasjon på selve senteret eller ved å overføre via til vår bankkonto ved å klikke på bilde til venstre.

Ta kontakt med oss hvis du ønsker å gi et fast beløp hver måned. 

En donasjon på et hvilket som helst beløp blir satt veldig stor pris på. Takk for din generøsitet!

Making a donation to Nordic Kadampa Meditation Centre is an immensely meaningful thing to do.  By giving to an organization that is dedicated to helping people develop genuine inner peace and happiness, we not only increase the happiness in the world, but we also create the causes to experience true happiness ourselves. All donations, no matter what size they are, are deeply appreciated and are carefully used in one of the following ways. Either to sustain the centres current activites, to enable the centre to undertake new projects, such as teaching in other areas, or towards new developments and improvements. The merit accumulated from making such an offering increases for as long as the Centre exists.  As the Centre grows and flourishes, bringing happiness to more and more people, the power of our offering will also increase.

It is possible to make a donation in person at the centre, or to transfer the money to our bank account by clicking the piture to the left. 

Please contact us if you would like to make regular monthly donations.

A donation of any amount is greatly appreciated.  Thank you for your generosity!