Meditasjonskurs i Fredrikstad

Info om kurset

 • Halv-dags kurs
 • Søndag, 21. Mai
 • 10:30 -13:00
 • Studio Shanti, Gressvik Torg, Fredrikstad
 • Kurs i enkel Engelsk

Building Self-Confidence

Med vår hovedlærer Gen Kelsang Tubchen

På dette halvdagskurset kommer du til å se hvordan buddhistisk visdom tilbyr oss en annen måte å se på oss selv. Slik at vi relaterer til det utrolige potensiale vi alle har i stedet for våre begrensninger. Ved å stole på vår dype erfaring av dette potensialet kan vi møte alt med selvtillit og ro selv de vanskelige tingene vi møter i livet.

Denne autentiske selvtilliten gir oss en naturlig styrke i alle våre aktiviteter. Vi kommer til å utforske hvordan vi kan integrere denne typen selvtillit inn i vårt liv og spesielt om hvordan vi kan bruke den til å få til de dypere forandringene vi lengter etter. På denne måten kan vi begynne å være den trygge, gledesfulle og kjærlige person vi virkelig ønsker å være.

In this day course we will see how Buddhist wisdom offers us a different way of viewing ourself, relating to the extraordinary potential we all have rather than our limitations. Relying upon our deep experience of this potential we can take everything into our stride even the difficulties we may encounter in life.
This authentic self-confidence naturally empowers us in all our activities. We will explore how to integrate this self-confidence into our life and in particular how to use it to bring about the deeper changes that we long for. In this way we begin to be the confident, joyful, loving person we truly wish to be.

Hovedlærer Gen Tubchen er den Nasjonale Åndelige direktøren for den nye Kadampa tradisjonen i Norden.

Hun ble ordinert som buddhistisk nonnen i 2003 og har mange års erfaring, inkludert lange perioder i retreat.

Hun er en begavet og inspirerende lærer som har et sterkt ønske om å dele fordelene ved meditasjon med andre.

Gen Kelsang Tubchen is the National Spiritual Director of the New Kadampa tradition in the Nordic region.

She was ordained as a Buddhist nun in 2003 and has many years of experience, including long periods of retreat.

She is a gifted and inspiring teacher who has a strong wish to share the benefits of meditation with others.

 • 350kr
 • 260kr for full time students, unemployed, pensioners
 • Free for Supporting Members.

The teacher

Info om kurset

 • Halv-dags kurs
 • Søndag, 18. Juni
 • 10:30 -13:00
 • Studio Shanti, Gressvik Torg, Fredrikstad
 • Kurset holdes på forståelig Engelsk

Love Without Pain

Med vår hovedlærer Gen Kelsang Tubchen

Relasjoner kan være en kilde til stor glede og mening i våre liv, men de kan også være en kilde til smerte og frustrasjon.

Hva er hemmeligheten bak ekte kjærlighet? Hvordan kan vi forbedre våre relasjoner, både til oss selv og til andre? Er det i det hele tatt mulig å oppleve kjærlighet uten smerte?

På dette halvdagskurset vil du få svar på disse spørsmålene. Du vil oppdage forskjellen mellom genuin kjærlighet og det å «klamre» seg til andre og føle sjalusi – holdninger som faktisk blokkerer vår evne til kjærlighet. Kurset inkluderer praktiske guidede meditasjoner som vil bidra til å endre vårt perspektiv på andre, og som vil styrke vår kjærlighet.

Slik kan vi løse våre problematiske relasjoner, styrke kjærligheten til våre nærmeste, og få glede av all vår samhandling med andre.

Relationships can be a source of great joy and meaning in our lives or they can be a source of pain and frustration.
What is the secret of true love? How can we improve our relationships, both with ourself and others?  Is it possible to experience love without pain?
Find answers to these questions in this half-day course.  Discover the difference between genuine love and attitudes such as attachment or jealousy that block our love. This half-day course includes practical guided meditations to change our perception of others and to strengthen the power of our love.
 
In this way we can solve our relationship problems, strengthen our love for those we are close to, and enjoy all our interactions with others.
Hovedlærer Gen Tubchen er den Nasjonale Åndelige direktøren for den nye Kadampa tradisjonen i Norden.

Hun ble ordinert som buddhistisk nonnen i 2003 og har mange års erfaring, inkludert lange perioder i retreat.

Hun er en begavet og inspirerende lærer som har et sterkt ønske om å dele fordelene ved meditasjon med andre.

Gen Kelsang Tubchen is the National Spiritual Director of the New Kadampa tradition in the Nordic region.

She was ordained as a Buddhist nun in 2003 and has many years of experience, including long periods of retreat.

She is a gifted and inspiring teacher who has a strong wish to share the benefits of meditation with others.

 • 350 kr
 • 260kr for full time students, unemployed, pensioners
 • Free for Supporting Members.

The teacher