fbpx

A Meaningful Life

135 kr890 kr

Lørdag 16. Juni, 11:00 – 12:30 at Nordic Kadampa Meditation Centre with special visiting teacher Gen-la Kelsang Khyenrab

Clear
SKU: N/A Category:

Hva er det som gjør livet virkelig meningsfylt?

Noen ganger virker det som jo mer vi får, jo mer utilfreds blir vi. Og alltid lengtende etter mere eller forandring.

Utforsk de vesentlige temaene for å leve et virkelig lykkelig, oppfyllende og meningsfylt liv med buddhistisk munk Gen-la Kelsang Khyenrab. Gjennom sine 40 år med personlig erfaring kommer han til å vise hvordan hvem som helst kan integrere den eldgamle indre vitenskapen av meditasjon inn i en travel hverdag. Ved å gjøre dette kan du ikke bare finne praktiske løsninger til hverdagslige problemer, men også utforske den virkelige meningen ved øyeblikk av livet.

Gen-la Khyenrab er en av de eldre lærerene i Nye Kadampa Tradisjonen (NKT-IKBU) og underviser regelmessig overalt i verden til store forsamlinger. Ikke gå glipp av denne fantastiske muligheten til å høre ham for første gang i Skandinavia i den relativt intime settingen på vårt nye Kadampa bytempel i Oslo.

Dette foredraget står for seg og inkluderer en kort veiledet meditasjon. Du kan også kombinere det med ettermiddagsforedraget og dagskurset på søndag hvis du ønsker å delta på alle begivenhetene.

Mellom foredragene er tempelet og kaféen åpen og kommer til å servere en lett lunsj og noen forfrisninger.

Vennligst book på forhånd for å forsikre deg en plass.

Om Læreren

Gen-la Kelsang Khyenrab er den Nasjonale Åndelige Veilederen for Kanada og den pensjonerte Generelle Åndelige Veilederen for Nye Kadampa Tradisjon (NKT-IKBU). Han er også en av de mest erfarne lærerne i tradison og har praktisert med Ærverdige Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche i over tretti år. Gen-la Khyenrab er en internasjonalt anerkjent lærer og buddhistisk munk som er dypt respektert som en hengiven utøver og beundret for sine kraftfulle undervisning såvel som sitt rene eksempel av ydmykhet og kjærlig vennlighet.

Foredrag kr: 180,- på forhånd eller 200,- i døra (såfremt det er plass)

Hele helgen: 800,-

25% rabatt for støttemedlemmer og fullstidstudenter, uføre og pensjonister.


What makes life truly meaningful?

Sometimes it seems that the more we get the more dissatisfied we become, always longing for more, or for things to change.

Explore the essential points of how to live a truly happy, fulfilling and meaningful life with Buddhist monk Gen-la Kelsang Khyenrab.  Drawing on 40 years of personal experience he will show how anyone can integrate the ancient inner science of meditation into busy modern life.  Through doing this we can not only find practical solutions to many of our everyday problems but also discover real meaning in every moment of our life.

Gen-la Khyenrab is one of the most senior teachers of the New Kadampa Tradition, regularly teaching throughout the world to large audiences.  Don´t miss this extraordinary opportunity to hear him speak for the first time in Scandinavia, in the relatively intimate setting of the new nordic Kadampa city temple in Oslo.

This talk is a stand alone talk, which will include a short guided meditation.  You can also combine it with the afternoon talk and the daycourse on Sunday if you wish to attend all events.

Between talks the temple and cafe will be open serving light refreshments and a simple light lunch.

Please book in advance to be sure of a space.

About the teacher:

Gen-la Kelsang Khyenrab is the National Spiritual Director for Canada and the retired General Spiritual Director of the New Kadampa Tradition (NKT-IKBU). One of the most senior teachers in our tradition he has trained closely with Venerable Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche for over thirty-five years. Gen-la Khyenrab is an internationally renowned teacher and English Buddhist monk who is deeply respected as a sincere practitioner and greatly admired for his powerful teachings as well as his pure example of humility and loving-kindness.

Public talks 180,- in advance or 200,- on the door (space allowing)

Whole weekend advance tickets 800,-

25% discount on course price for supporting members/full time students/unemployed/pensioners

Translate »