fbpx

Bare Være

1,360 kr2,850 kr

31st August – 2nd September in Strömstad, Sweden

Guided by Gen Kelsang Dao

Prices include accommodation, vegetarian food and course fee

Prices are in Norwegian kroner.

Clear

SKU: N/A Category:

Norsk:

Å bare være. Ta deg en pause fra det daglige liv ved å finne ro og stillhet i ditt indre sinn. Gi slipp på stress og bekymringer og slapp av i de rolige indre og ytre omgivelser som et retrett bringer.

Lær praktiske meditasjoner som gir deg muligheten til å leve i nuet og utvikle erfaring med indre ro. Utvikle et sinn av tilfredshet og ta med deg denne opplevelsen hjem

Ett retrett gir perfekte omstendigheter for meditasjon og er en spesiell mulighet for å oppnå trygghet på ditt eget potensiale.

Gen Kelsang Dao har undervist i buddhistisk meditasjon i over 20 år. Hun har vært hovedlærer ved Kadampa Meditasjonssenter New York, Kadampa Meditasjonssenter California og Mahasiddha Kadampa Meditasjonssenter, Sydney, og undervist internasjonalt i mange år. Rett oppmerksomheten mot den fred og indre spirituelle opplevelse ett retrett bringer og vend tilbake til det daglige liv fornyet, inspirert og fylt med energi.   

Retrettet inkluderer perioder med total stillhet.

Retrettet holdes på engelsk


English:

Just be. Take a retreat from daily life by finding peace and stillness within your own mind. Let go of the stress and worries of daily life and relax in the tranquil inner and outer conditions of retreat.

Learn practical meditations that allow you to live in moment and develop experience of inner peace. Develop a mind of contentment and take this experience home with you.

Retreat provides perfect meditation conditions and is a special opportunity for gaining confidence in our potential.

Gen Kelsang Dao has been teaching Buddhist meditation for over 20 years. She has been the Resident Teacher at Kadampa Meditation Centre New York, Kadampa Meditation Centre California and Mahasiddha Kadampa Meditation Centre, Sydney and taught internationally for many years. Focus on the peace and inner spiritual experience of retreat and return to daily life refreshed, inspired and recharged.

The retreat will include periods of silence.

All teachings will be in English.

Translate »