Developing self confidence

kr290 kr

Thuesday 11:00 – 11:45 at the centre with resident teacher Gen Tubchen in English

Developing self confidence

5th, 12th, 19th, 26th June

You can book the whole course online or just drop-in.

The course must receive a minimum of 4 bookings in order to be held. If so drop ins are welcome.  You can always check the calender on our homepage to see if the class is on.

Each class when attending as a drop in session costs 90 kr or 70 kr discounted price. You receive a 20% discount when booking the whole course.

Clear
SKU: N/A

Utvikle Selvtillit

Lær hvordan gjennom meditasjon at du kan få kontakt med et utrolig potensiale i stedet for dine begrensninger.

Med 20 års erfaring fra meditasjon kommer den Buddhistiske nonnen Gen Kelsang Tubchen til å dele tre ulike selvtilliter du kan utvikle fra innsiden. Disse tre selvtillitene kommer til å hjelpe deg med å få til forandring, forvandle vanskelige situasjoner og forbedre dine forhold, samt å videreutvikle deg på den åndelige veien. Du kan utvikle en sterk og autentisk selvtillit som på naturligv is bestyrker deg i alle dine aktiviteter.

På denne måten kan du begynne å være den sikre, gledesfylte og kjærlige personen som du ønsker å være.

Hvert kurs-økt inkluderer en 20 minutters veilede meditasjon, som fører med seg mange helbredende virkninger. Det kommer også til å være en kort inspirerende prat med praktiske råd om hvordan å ta sin meditasjonspraksis inn i hverdagen. På denne måten skape et indre anker av fred og bygge opp styrke og resiliens til å frigjøre oss selv fra stress.

Deltakere er invitert til å bli etter kurset på te eller kaffe i kafeen og diskusjon dersom de ønsker.

Det er best å bestille hele kurset. Dersom vi mottar minimum 4 bestillinger kjører vi kurset som planlagt med drop-in muligheter. Du kan alltids sjekke kalenderen på hjemmesiden om kurset er på eller ei.

 


 

Developing Self Confidence

Learn how through meditation we can connect to our extraordinary potential rather than our limitations.

Drawing on 20 years of experience with meditation, Buddhist nun Gen Kelsang Tubchen will share three kinds of authentic confidence that we can develop from within. These three kinds of confidence will help us to accomplish change, to transform difficulties, to improve our relationships and to progress on the spiritual path. We can develop a strong and authentic self-confidence that naturally empowers us in all our activities.

In this way we can begin to be the confident, joyful, loving person we truly wish to be.

Each class will include a 20 minute relaxing guided meditation, which brings many healing benefits. There will also be a short inspiration talk with practical tips that we can take into our daily life to work with our inner world in a new way.  In this way we can create an inner anchor of peace, build up great strength and resilience, and free ourself from stress.  The teachings are in English

Participants are invited to stay after the class for a tea or coffee in the cafe and some group discussion if they wish.

It is best to book a complete course.  If we receive a minimum of 4 bookings we will run the course and then drop ins are welcome.  You can always check the calender on our homepage to see if the class is on.

 

 

Additional information

Booking options

Whole course

Discount: student, unemployed & pensioners

Yes, No

Member?

Yes, No

Translate »