Inner Detox – Spring Clean your Mind (Public Talk)

kr

Thursday, 5. April 19:00 – 20:15 at the centre with Gen Kelsang Tubchen

Public talk – free.

Book your place below.

Indre “Detox”
Et kurs i utforskning, oppdagelse og meditasjon for å identifisere og fjerne giftige sinnstilstander. Vi vet at når kroppen samler opp giftstoffer påvirker det vår fysiske helse og velvære. Det samme gjelder for sinnet.
Det er mange giftige sinnstilstander som skaper smerte og problemer for både oss selv og andre. Faktisk er disse indre giftene kilden til alle våre daglige problemer.
På dette foredraget kommer du til å lære hvordan å identifisere disse indre giftene og bruke meditasjon og andre teknikker for å fjerne dem.
Dette kurset er etterfulgt av et 6 ukers kurs på samme tema på torsdager. Der får du muligheten til å fordype din forståelse for undervisningen. Du kan booke hele kurset på følgende lenke: http://meditasjonioslo.no/product/ancient-wisdom-for-modern-times/
Inner Detox

A class of investigation, discovery and meditation to identify and eliminate toxic states of mind.
We know that when our body accumulates toxins it affects our physical health and wellbeing. The same is true of the mind.
There are many toxic states of mind that cause pain and problems for both ourself and others. In fact, these mental poisons are the source of all our daily problems.
On this public talk you will learn to identify these inner poisons and use meditation and other techniques to eliminate them.

This class will be followed by a 6 week course where we will have the opportunity to deepen our understanding of this teachings.
You can book the whole course on the following link http://meditasjonioslo.no/product/ancient-wisdom-for-modern-times/

Become a Supporting Member and join this course free of charge!

Translate »