Learn to meditate

kr160 kr

Learn to meditate

Foredrag og veiledet meditasjon med Tamasin Harris (på engelsk)

Onsdag 17. Januar

18.00 – 19.15

Clear
SKU: N/A

Lær å meditere

Meditasjon er enkle indre verktøy som gir deg muligheten til å kultivere et fredelig og sterkt sinn. Gjennom trening i meditasjon kan du lære å  være lykkelig i forskjellige omstendigheter selv i de vanskelige situasjonene i livet. Det kan føles alt for lett å bli blåst over ende av skiftende omgivelser og situasjoner og av de talløse distraksjoner som er på alle kanter. Derfor er det lite som er så uvurderlig og viktig som evnen til å utvikle sinnet sitt og sin fred. Lær verktøy du kan ta med deg i løpet av hele livet og som kan gi deg styrke og glede i hverdagen.

Gratis for nykommere

Pris: 160 kr drop in,

120 kr for studenter, honnør og arbeidsledige


Learn to Meditate

Meditation is a powerful inner tool that provides us with the opportunity to cultivate a peaceful and strong mind.  Eventually we can learn how to be relatively happy and peaceful no matter what is going on around us.  It is easy to feel we are being blown around by changing circumstances and situations, with countless distractions all around us.  Therefore the ability to develop a calm and peaceful mind is a priceless gift to ourself and others.   Through simple regular meditation we can develop an inner joy and strength that we can carry into our daily life.

Free for new comers

Price: 160 kr for drop-in

120 kr for students, pensioners and unemployed

Translate »