Mindfulness 2.0

kr160 kr

Mindfulness 2.0

Public talk with resident teacher Gen Kelsang Tubchen

Thursday 18th of January

19.00 – 20.15

Clear
SKU: N/A

Mindfulness 2.0

Travende i det utrolige tempoet i ditt personlige liv og på jobben er det lett at oppmerksomheten blir spredt og sinnet overskyet med endeløse distraksjoner. Ved å trene i mindfulness gir det deg evnen til å overvinne forstyrrende tanker og til å holde fokuset på det som fører med seg indre ro. En ferdighet som vil komme til nytte i hvert hjørne av livet. Bli med på dette inspirerende foredraget for å finne ut mer om disse enkle og tilgjengelige metodene for å trene i Mindfulness.

Gratis for nykommere

Pris: 160 kr drop in,

120 kr for studenter, honnør og arbeidsledige

—–

Mindfulness 2.0

In the fast pace of our work and personal lives our attention is easily scattered and our mind cluttered with endless distractions. Training in mindfulness gives us the power to overcome disturbing thoughts and to stay focused on what brings peace of mind. A skill that is most useful in every corner of life. Join this inspirational talk to find out more about these easy and accesible methods to trainn in mindfulness.

Free for new comers

Price: 160 kr for drop-in

120 kr for students, pensioners and unemployed

Translate »