A Fresh Perspective on Life

120 kr515 kr

 

Mandager 18:00 – 19:15 på senteret med Gen Kelsang Tubchen

A fresh Perspective on life

22., 29. Januar
5., 12. Februar

Clear
SKU: N/A

Et friskt perspektiv på livet
22., 29. Januar
5., 12. Februar

Lær hvordan å overvinne stress og angst og finn indre fred. Utforsk enkle meditasjoner som kommer til å hjelpe deg med å vedlikeholde et rolig og fleksibelt sinn gjennom dagen din.

Kurskveldene er undervist på tydelig og forståelig engelsk. Det passer for fullstendig nybegynnere så vel som de med mere erfaring fra meditasjon. Hvert kurs inkluderer et foredrag og to veiledede meditasjoner. Kurskveldene står også som enkeltkurs og kan deltas som “drop-in” når enn du kan, men kan også deltas og nytes i sin helhet som et fullstendig kurs.

Pris: 160 kr drop in,

120 kr for studenter, honnør og arbeidsledige

20% rabatt hvis du bestiller hele kurset.

Bli støttemedlem og delta på dette kurset gratis!

——

A Fresh Perspective on Life
22nd, 29th January
5th, 12th February

Learn how to overcome stress and anxiety, and find inner peace. Discover simple meditations that will help you keep a calm and flexible mind throughout your day.

The classes are taught in clear, easy-to-understand English. Suitable for complete beginners and those with more experience of meditation. Each class includes a talk and two guided meditations. Each class is self-contained. So, you can just drop in whenever you can, or attend the whole series if you wish.

Price: 160 kr for drop-in

120 kr for students, pensioners and unemployed

20% discount if you book the whole course.

Become a Supporting Member and join this course free of charge!

Translate »