Inner Sanctuary – Monday

615 kr770 kr

Mondays 18:00 – 19:15 at the centre with Gen Kelsang Tubchen

Inner Sanctuary

9th 16th, 23rd, 30th April
7th, 14th May

You can book the whole course online or just drop-in.

Drop in prices are in the information below.

Clear
SKU: N/A

Inner Sanctuary
9th, 16th, 23rd, 30th April
7th, 14th May

Meditasjon og praktiske råd for hvordan å forbli rolig og fokusert selv under press.

I dagens travle samfunn, trenger vi mer enn noensinne å ha et sterkt fredelig sentrum, slik at vi kan holde ting i perspektiv og prioritere de tingene som fører med seg ekte mening og lykke til våre liv. Meditasjon hjelper oss til å bygge opp en sterk indre kjerne som gjør det mulig å være lykkelig, balansert og fri fra stress og negativitet. Perfekt for å takle tider med mer stress og travelhet, eller når flere krav kommer både på jobb og i privatlivet.

Hver kurskveld er drop in og inneholder meditasjon, foredrag og tid for spørsmål. Du kan komme til ett av kurskveldene i serien eller delta på hele kurset for mest effekt.

Kurset holdes av Gen Tubchen som  har over 17 års erfaring med meditasjon og studie av meditaskon, samt deltatt og veiledet mange retreats. Hun fremviser et eksempel av hvordan å bruke visdom og medfølelse i hverdagen for å overgå problemer og være til nytte for andre.

 


 

Meditations and practical advice on how to stay calm and focused in the midst of pressure.

In todays busy world we need more than ever to have a strong peaceful centre, so that we can keep things in perspective and prioritise those things that bring real meaning and happiness in our lives. Meditation helps us to build a strong inner core enabling us to be happy, balanced and free from stress and negativity. Perfect for coping with times of increased stress & busyness, or when multiple demands are made on us in our work and personal lives.

Each class is drop in and contains a meditation and talk and time for questions.  You can come to any class in the series or book the whole course for maximum effect.

The class is taught by our Resident Teacher Gen Kelsang Tubchen who has over 17 years of meditation experience and of guiding people in meditation in the midst of daily life. She is known for her depth and clarity in her teachings.
Price: 160 kr for drop-in

120 kr for students, pensioners and unemployed

20% discount if you book the whole course.

Become a Supporting Member and join this course free of charge!

Translate »