fbpx

Nordic Festival 2018

200 kr1,275 kr

 

Nordic Festival 2018 at Nordic Kadampa Meditation Centre, Oslo with Gen-la Kelsang Thubten.

20th – 22nd April

Clear

SKU: N/A Category:

Transformasjon gjennom Tantra

Veien til den ultimate medfølelse

I sin tantriske lære viste Buddha oss hvordan vi ved å stole på en kvalifisert lærer kan bruke både visdom og fantasi for å oppnå en tilstand av fullstendig indre renhet, en tilstand som kun gir lykke og nytte for oss selv og andre. Dette er tilstanden av oppvåkning.

Frøet, eller kimen til oppvåkning, er medfølelse. Alle har vi medfølelse i våre hjerter, og ved å lære å styrke denne via meditasjon vil vi til slutt oppnå oppvåkningens ultimate medfølelse.

Ved dette spesielle arrangementet vil Gen-la Thubten gi oss Avalokiteshvaras tantriske empowerment. Avalokiteshvara er medfølelsens Buddha, og Gen-la vil forklare hvordan vi kan oppnå en dyp indre transformasjon ved hjelp av tantrisk meditasjon.

Disse metodene har en umiddelbar praktisk anvendelse, og de kan hjelpe oss med å overvinne stress, angst, frustrasjon og andre negative følelser, samt gi oss større energi og evnen til å takle vanskelige situasjoner med et rolig og positivt sinn.

Ved å praktisere Buddha Avalokiteshvaras yoga oppriktig kan vi oppnå fred i våre hjerter, fred i våre liv, og fred i verden. Hva kan være mer meningsfylt?

Festivalen blir undervist på engelsk.

En vegetarisk/vegansk lunsj er inkludert på lørdag og søndag.

For en tidsplan for arrangementet besøk http://nordickadampafestivals.org/program/

Du kan også finne nyttig informasjon om Oslo og overnatting på http://nordickadampafestivals.org/


Transformation through Tantra
The path of ultimate compassion

In his Tantric teachings Buddha showed how by relying upon a qualified teacher we can use  wisdom and imagination to attain a state of complete inner purity that brings only happiness and benefit to both ourselves and others.This is the state of enlightenment.

The seed of enlightenment is compassion. We all have some compassion in our hearts and by learning to grow this through meditation eventually we will attain the ultimate compassion of enlightenment.

At this special event Gen-la Thubten will grant the Tantric empowerment of Avalokiteshvara, the Buddha of compassion, and explain how we can accomplish this profound inner transformation through Tantric meditation.

These practices have immediate practical application in helping us overcome stress, anxiety, frustration and other negative emotions, to have greater energy and to deal with difficult situations with a calm and positive mind.

Through practising the yoga of Buddha Avalokiteshvara sincerely we can accomplish peace in our hearts, peace in our life and peace in the world. What could be more meaningful?

The festival will be taught in English.

A vegetarian/vegan lunch is included on Saturday and Sunday.

For a timetable of the event visit http://nordickadampafestivals.org/program/

You can also find helpful information about Oslo and accommodation at http://nordickadampafestivals.org/

Translate »