fbpx

Stop Procrastinating – Free your Mind

90 kr575 kr

11th March, 11.00 – 15.00 at Nordic Kadampa Meditation Centre with Gen Kelsang Tubchen

includes a vegetarian lunch

Clear

SKU: N/A Category:

Stop prokrastinasjonen og frigjør sinnet

“Vi er så vant til å bli stimulert fra utsiden at vi opplever det som vanskelig å være stille og nyte stillheten av vårt eget sinn”. Geshe Kelsang Gyatso utdrag fra boken Åtte Steg til Lykke

Hvorfor prokrastinerer vi å gjøre de tingne vi vet vi egentlig har lyst til å gjøre? Hvorfor prokrastinerer vi enda mer når det kommer til ting som for eksempel meditasjon som vi vet kommer til å hjelpe oss med å være lykkeligere i våre daglige liv.

I dette kurset kommer du til å lære virkningsfulle teknikker til å overvinne prokrastinasjon og motløshet angående ditt indre åndelige liv. Vi ønsker alle å ha et lykkelig liv, men for å oppnå dette trenger vi å trene vårt sinn til å konsentrere på positive ting. I tillegg trenger vi også indre teknikker for å motvirke våre tendenser til å prokrastinere, bli distrahert og oppgitthet.

Selvfølgelig er den værste hindringen til meditasjon… å ikke faktisk meditere.

Med dette kurset kan du stoppe å utsette det å bli en likkelig velbalansert person. Du kan slutte å utsette din meditasjon og du kan starte å oppleve freden og friheten av et velbehersket sinn.

Dette kurset passer for alle nivåer, inkludert de som ønsker å finpusse sin meditasjon i forberedelse til påskeretreaten.

Kurset kommer til å bli holdt av den buddhistiske nonnen, Gen Tubchen som har praktisert meditasjon i over 20 år og har engasjert og veiledet mange retreat. Hun er den nasjonale åndelige veilederen i Norden for Kadampa tradisjonen. Gen Tubchen er kjent for hennes fredelige og varme natur. Hun bruker sin erfaring til å hjelpe andre oppnå fredelige sinnstilstander og til å utvikle sitt fulle potensiale. Kurset undervises på en klar og tydelig engelsk. Hun snakker også norsk og kan ta spørsmål og oversette visse begrep etter behov.


 

Stop Procrastinating – Free your Mind

“We are so used to being stimulated from the outside that we find it difficult to be quiet and to enjoy the stillness of our own mind”.  Geshe Kelsang Gyatso in the book Eight Steps to Happiness

Why do we procrastinate from doing those things we know we want to do, in particular why do we procrastinate when it comes to doing things like meditation which we know help us to be happier in our daily lives.

In this course you will learn powerful techniques to overcome procrastination and discouragement with respect to your inner spiritual life.   We all want to have a happy life, but to accomplish this we need to train our mind to concentrate on positive things.  We also need some inner techniques to oppose our tendencies to procrastinate, get distracted or give up.

Of course the worst obstacle to meditation is… not actually meditating!

So with this course we can stop putting off being a happy well balanced person, we can stop putting off our meditation and we can start to experience the peace and freedom of a well controlled mind.

This course is suitable for all levels of practitioner, including those wishing to refine their meditation practice in preparation for the Easter concentration retreat.

This course will be taught by Buddhist nun, Gen Tubchen, who has been practicing meditation for 20 years and has engaged in and guided many retreats. She is the National Spiritual Director of the Nordic Region. Gen Tubchen is known for her peaceful and warm nature. She uses her experience to help others achieve peaceful states of mind and to develop their full potential. The course will be taught in easy to understand English.  Gen Tubchen also speaks Norwegian and can take questions and translate terms in Norwegian as required.

Translate »