Info about this course

 • Drop-in class
 • Thursdays.
 • June – Nytt tid & kurssted
  18.00 – 19.15
  Steiner College
  Professor Dahls gate 30,
  Majorstuen (map)
 • Course in English
 • Overview of classes and topics are in the course description

 

Thursday Meditation Class

 

Tordags meditasjonskurs

En introduksjon og veiledning i mindfulness og meditasjon. Kurset passer for alle nivåer og er åpent for alle, Buddhist eller ikke du er hjertelig velkommen. Lær enkle tekikker for et lykkelig og fredelig sinn.

Kurskveldene kombinerer veiledet meditasjon og undervisning om meditasjon og hvordan å bruke den erfaringen for å oppleve mer lykke og glede i livet. Du kan delta på hele kurset, deler av det eller bare drop in som det passer deg. Hver kurskveld har sitt eget tema og du kan betale ved oppmøte.

Undervisningen foregår på Engelsk

Oversikt over kurskvelder og tema: 

Kjærlighet uten smerte
8, 15, 22, 29 juni
Nytt tid & kurssted
18.00 – 19.15, Steiner College, Professors Dahl gate 30, Majorstuen (map)

Hva er hemmeligheten bak ekte kjærlighet? Hvordan kan vi forbedre våre relasjoner, både til oss selv og til andre?  Er det mulig å oppleve kjærlighet uten smerte? Ved å kombinere meditasjon og bevisst tilstedeværelse med positiv tenkning kan vi lære å forbedre våre relasjoner, styrke kjærligheten til våre nærmeste, og verdsette alle våre samhandlinger med andre.

Basert på boken How to Transform Your Life av Geshe Kelsang Gyatso, tilgjengelig som gratis e-bok

Hvis du ønsker mer informasjon eller hjelp, kontakt oss gjerne!

160 kr for en drop-in klasse
Gratis for medlemmer
25 prosent avslag for studenter og pensjonister

Thursday meditation class

A perfect introduction and guidance in mindfulness and meditation. These weekly meditation classes are suitable for all levels of experience and everyone is welcome! In this class you will learn how to meditate and how to apply simple techniques into your daily life to keep a happy and peaceful mind.

The class consists of guided meditation and teachings on meditation and how to apply these methods into our life to enjoy a happy and positive life. You can attend a whole course, or simply drop in whenever you can; each class is self-contained.

Classes are in English

Overview of class dates and topics:

Love Without Pain
8, 15, 22, 29 June
New time & Venue
18.00 – 19.15, Steiner College, Professors Dahl gate 30, Majorstuen (map)

What is the secret of true love? How can we improve our relationships, both with ourself and others?  Is it possible to experience love without pain? Combining meditation and mindfulness with positive ways of thinking, learn how to improve your relationships, strengthen your love for those you are close to, and enjoy all your interactions with others.
Based on the book How to Transform Your Life by Geshe Kelsang Gyatso available as a free ebook.

If you would like more information or help, please contact us!

Pris

 • Book full 4-weeks course and get 1 week for free! Book here
 • 160 kr for one drop-in class, (cash, vipps, card – pay on the night)
 • 120 kr for full time students, unemployed and pensioners,
 • Free for supporting members

 

Læreren

Hovedlærer Gen Tubchen er den Nasjonale Åndelige direktøren for den nye Kadampa tradisjonen i Norden.

Hun ble ordinert som buddhistisk nonnen i 2003 og har mange års erfaring, inkludert lange perioder i retreat.

Hun er en begavet og inspirerende lærer som har et sterkt ønske om å dele fordelene ved meditasjon med andre.

Gen Kelsang Tubchen is the National Spiritual Director of the New Kadampa tradition in the Nordic region.

She was ordained as a Buddhist nun in 2003 and has many years of experience, including long periods of retreat.

She is a gifted and inspiring teacher who has a strong wish to share the benefits of meditation with others.