Stillness Within – Easter Concentration Retreat

12-17 April

Annual concentration retreat in Strømstad with Gen Tubchen

Info about this course

 • Retreat in Strømstad
 • Five nights
 • 12-17 April
 • Starting with dinner
  on the 12. April at 17:30
 • This retreat is in silence
 • Course in English

 

Train in concentration in ideal retreat conditions and discover the joy of silence. With distractions we cannot accomplish anything, whereas with concentration we gain the ability to accomplish our goals. Learn practical and powerful methods for developing pure concentration and see how inner stillness is not far away.

In busy daily life it is rare with even a few moments of mental peace and tranquillity. But simply through stepping out of our normal busyness and focusing on meditation for just a few days we can achieve extraordinary blissful states of mind that show us the great potential within our mind for happiness and peace.

Guided retreat by Gen Kelsang Tubchen, a modern Buddhist nun with over 14 years of experience of engaging in and guiding retreats. She will lead the meditations each day so that we can develop our concentration and our experience of inner peace.

This 5 day meditation retreat is open to all levels of practitioner, including beginners. We will be in silence for the main body of the retreat, where we respect each others space and go deep within our own mind. We avoid talking and engaging in distracting activities as to help our meditation practice, but this is a very light and joyful experience and very helpful for getting the most out of your time here.

Full instructions on how to train will be given in our monday evening classes in Oslo.  This course is the ideal preparation for the retreat. If you cannot attend in person you can order the recordings of the classes.

The retreat itself goes gradually into silence allowing each person their own inner space to take their meditation and contemplation to deeper levels and to enjoy the inner quiet that comes as distractions die down.

Between meditations there is time to enjoy being peaceful outdoors, to walk or sit in nature, to ride a bicycle or take a canoe out on the water.

Although the retreat is silent, the teacher will give short guiding points throughout to help participants to get the most from their retreat. It is also possible to ask questions either written or in person at any time.

On the final day there is a group lunch and everyone comes gradually out of silence to share experiences and enjoy the company of others before returning home.

Set in an idyllic retreat venue in tranquil surroundings on an island near Strømstad, Sweden.

Please see below for more information about the accommodation and what to bring.

Tren konsentrasjon under ideelle forhold, og oppdag gleden ved stillhet. Med distraksjoner får vi ikke utrettet noe, men ved hjelp av konsentrasjon får vi evnen til å fullføre våre mål. Lær praktiske og kraftfulle metoder for å utvikle en ren og dyp konsentrasjon, og oppdag at din indre stillhet er nærmere enn du tror.

I en travel hverdag opplever vi sjelden stunder av mental ro og stabilitet. Men bare ved å ta et steg ut av denne normale travelheten og fokusere på meditasjon i noen få dager, kan vi oppnå usedvanlig lykkelige sinnstilstander som viser det enorme potensialet vi har i vårt eget sinn for å oppnå lykke og fred.

Retreaten veiledes av Gen Kelsang Tubchen, en moderne buddhistnonne med over 14 års erfaring med å delta i, og guide retreater. Hun vil daglig lede meditasjonene slik at vi kan utvikle konsentrasjonen vår, og erfaringen av indre fred.

Denne femdagers-retreaten  er åpen for praktiserende på alle nivåer, inkludert begynnere. Mesteparten av retreaten vil foregå i stillhet – vi respekterer hverandres rom, og får muligheten til å gå dypt inn i vårt eget sinn. For å hjelpe vår meditasjonspraksis unngår vi å snakke, og å delta i distraherende aktiviteter. Dette er likevel en lett og gledesfylt erfaring som hjelper oss å få størst mulig utbytte av tiden vår her.

Fullstendige instruksjoner om hvordan vi skal øve oss i konsentrasjon vil bli gitt på mandagskurset i Oslo. Dette kurset er den ideelle forberedelsen for retreaten. Selve retreaten vil gradvis gå inn i stillhet. Slik får hver enkelt deltager tilgang til sitt eget indre rom, muligheten til å ta meditasjonen og kontemplasjonen til dypere nivåer, og til å nyte den indre stillheten som oppstår når distraksjonene dør bort.

Mellom meditasjonene er det tid til å nyte stillheten utendørs, ta en spasertur eller sitte i naturen, sykle, eller ta kanoen ut på vannet.

Selv om retreaten foregår i stillhet, vil læreren hele veien gi korte ledepunkter som hjelper deltagerne å få mest mulig ut av retreaten. Det vil også være anledning til å stille spørsmål, skriftlig eller muntlig, når som helst.

Siste dagen blir det felleslunsj. Alle kommer gradvis ut av stillheten, deler av sine erfaringer og nyter hverandres selskap før det er tid for å reise hjem.

Retreaten finner sted i idylliske og fredfulle omgivelser på en øy nær Strömstad i Sverige. Mer informasjon om overnatting og hva du skal ta med deg finner du nedenfor.

Concentration retreat (5 nights)
 • Single room: 4 750 NOK
 • Twin room: 3 650 NOK
 • Shared room: 3 150 NOK
 • Camping: 2 400 NOK

If you cannot stay for the whole retreat, you can choose the length of stay in the booking form (and price will be updated automatically).

Indoor accommodation is currently fully booked. Please email info@meditateinoslo.org to be on the waiting list. Camping is still available.

The teacher