Whats on each week at the centre

Svært innsiktsfullt og interessant, anvendbart og avslappende.

kursdeltager

drop-in kveldskurs

Hva skjer på et kurs?

Et meditasjonssenter for alle
Meditasjon og inspirerende råd for å finne sinnsro i en travel hverdag.

Kursene passer for deg som ønsker å finne vitenskapelige metoder for å oppleve og utvikle ekte sinnsro, og som ønsker noen gode råd for hvordan å løse våre indre problemer som irritasjon, stress, depresjon, angst og utvikle positive sinnstilstander.

Vi har et vidt spekter av ukentlige kurs på vårt vakre meditasjonssenter på Majorstuen
som passer for alle uansett ferdighetsnivå, tro eller alder

  • Kursene inneholder meditasjon, foredrag og litt tid til spørsmål og svar
  • Med varierte temaer fra våre bøker om meditasjon og moderne buddhisme
  • Kveldskursene har gjennomgående temaer, men du kan droppe inn når som helst i løpet av  kurset
  • egnet for både nybegynnere og mer avanserte meditasjonsutøvere
  • Ingen spesiell klær er nødvendig

I starten av hvert kurs leder læreren en mild, avslappende meditasjon. Deretter blir det gitt en praktisk undervisning om noen aspekter av buddhistisk meditasjon og praksis, samt undersøke hvordan vi praktisk kan bruke dette i vårt daglige liv. Det er vanligvis tid til spørsmål og svar.

Hovedlæreren har trent på lærerutdanningsprogrammet og er dyktig til å veilede og gi gode råd for vårt hverdagsliv med passende analogier, historier, logiske resonnementer og humor.

Økten ofte avsluttes med et kort guidet meditasjon, designet for å hjelpe oss med å ta det vi har lært til hjerte og på en slik at vi kan begynne å øve på egen hånd.

Etterpå, for de som ønsker det, er det en sjanse til å snakke med læreren og andre studenter uformelt og ta en kaffe eller te.

Alle er velkomne.

What happens at a class?

A meditation center for everyone

Meditation and inspirational advice to find peace of mind in a busy day.

The courses are suitable for those who want to find scientific methods for experiencing and developing true peace of mind and who want  good advice on how to solve inner problems like irritation, stress, depression, anxiety and developing positive mental states.

We have a wide range of weekly courses at our beautiful meditation center at Majorstuen which suits everyone regardless of skill level, belief or age.   The evening classes have a structured as short courses, but you can drop in at any time to a class as each class has a stand alone topic.   Of course it is beneficial if you can attend the whole course and helps to maintain a regular meditation practice at home.

  • The courses contain meditation, lectures and some time for questions and answers.
  • The topics vary and our based on our  meditation and modern Buddhism books.
  •  The courses are suitable for both beginners and more advanced meditators.
  • No special clothing is required.

At the beginning of each course, the teacher leads a gentle, relaxing meditation. Then there is a teaching inspired by some aspect of Buddhist meditation and practice with emphasis on investigating how we can practically use this in our daily lives.  There usually time for questions and answers.

The main teacher has trained for 20 years in meditation and is capable of guiding and giving good advice for our everyday life with appropriate analogies, stories, logical reasoning and humour.

The session often ends with a short guided meditation designed to help us take what we have learned to heart so that we can start practicing on our own. Afterwards, for those who have time, there is a chance to talk to the teacher and other students informally and have a coffee or tea. It is a nice friendly atmosphere where everyone is welcome.

Drop in Kveldskurs

Mandager – 18:00-19:15   Perfekt for nybegynner

La deg inspirere til å finne dypere lag med sinnsro og glede gjennom å trene sinnet i meditasjon.

Holdes på engelsk med hovedlærer Gen Kelsang Tubchen som underviser med fantastisk klarhet og dybde.

Classes in English.  Be inspired to find deeper inner peace and happiness by training your mind in meditation.  

Stillness within – Holding our Focus
19th, 26th March

Inner Sanctuary
9th 16th, 23rd, 30th, April
7th, 14th May

Radiate Positivity
4th, 11th, 18th June

Secrets of True Love
2nd, 9th, 16th, 23rd July

Dropp-inn pris – 160,-  (120,- for arbeidsledige, full-tids studenter og hønner)
Book et helt kurs for rabatt

 

Simply Meditate - 30 Minutter Meditasjon

Tirsdag – 11:30-12:00   Perfekt for nybegynner

Simply Meditate  Ta et avbrekk i dagen og start på en skikkelig god fot. Kort introduksjon om meditasjon og hvordan integrere disse øvelsene inn i hverdagslivet, veiledet meditasjon og ro.

Holdes på engelsk, norsk eller svensk med forskjellige laerer.

Dropp-inn pris – 60,-  (500,- 10 klipp)

foregår ikke den 27. mars, 1. mai

Lærer Utdanning Program

Tirsdager – 17:15-21:15   Advansert

The Teacher Training Programme (TTP) is an opportunity to gain deeper understanding and experience of the essential subjects of Kadampa Buddhism based on twelve books by Venerable Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche. The program includes systematic study, discussion & practice as well as opportunities to gradually train as qualified teachers of Kadampa Buddhism. The Programme is taught by Gen Kelsang Tubchen.

The current book being studied is How to Understand the Mind – Part 2.  We begin this part of the book on March 6 but it is possible to join at any time.  You can buy the course book in our bookshop.

Further information & enrolment: For more information about attending a trial class please contact the Education Programme Coordinator on: education@meditateinoslo.org

You enrol by taking out a TTP Supporting Membership.

Etter Job Meditasjonsskurs

Onsdager – 17:00-17:45   Perfekt for nybegynner  PÅ NORSK!

Avslutt arbeidsdagen med sinnsro og fyll resten av dagen med mening

Enkle verktøy for indre utvikling. Utforsk den fantastiske praksisen av meditasjon som metoder for å skape et fredfylt sinn.

Med Vemund Skulberg som her mange år erfaring med meditasjon og retreat.

This class in held in Norwegian by Vemund Skulberg who has many years of meditation and retreat experience.

Dropp-inn pris – 90,-  (70,- for arbeidsledige, full-tids studenter og hønner)
Book et helt kurs for rabatt

Konsentrasjon Kurs
14th, 21st March

Innerbeskyttelse
4th, 11th, 18th, 25th April

Utstråle positivitet
2nd, 9th, 16th, 23th May

Kjaerlighet uten smerte
6th, 13th, 20th, 27th June

Eight Steps to Happiness - Fordypnings Program

Onsdager – 17:45-20:30   Videregående

The emphasis in these Fordypnings / Foundation program (FP) classes, is to study, meditate and discuss in a systematic way.  The emphasis is on gaining practical experience of Buddha’s teachings that you can apply to your daily life and establishing a regular meditation practice.

We start the book Eight Steps to Happiness – the Buddhist way of Loving Kindness on March 21.  You can join at any time and the book is available in our bookshop.

These classes are taught in English by Gen Kelsang Tubchen and there is a break during the course of about 20 mins.  If you miss a class you can download the recordings and this program is also available as a correspondence program where applicable.

Further information & enrolment:  For more information about attending a trial class please contact the Education Programme Coordinator on: education@meditateinoslo.org.   

You enrol by taking out an FP Supporting Membership

Simply Meditate - 30 Minutter Meditasjon

Torsdag – 11:30-12:00   Perfekt for nybegynner

Simply Meditate  Ta et avbrekk i dagen og start på en skikkelig god fot. Kort introduksjon om meditasjon og hvordan integrere disse øvelsene inn i hverdagslivet, veiledet meditasjon og ro.

Holdes på engelsk, norsk eller svensk med forskjellige laerer.

foregår ikke den 29. mars

Drop in Kveldskurs

Torsdager – 19:00 – 20:15   Begynner+  Litt mer advansert en mandag drop in

Inspirerende kvelder med banebrytende måter å se på seg selv og verden. Utforsk den dype visdommen og gleden som finnes i disse meditasjonene.

Holdes på engelsk med hovedlærer Gen Kelsang Tubchen med 20 år erfaring med meditasjon.

Beginners+ These classes are in English and offered at a slightly deeper level than the Monday night drop in.  Each week takes up a new theme to keep us inspired in our inner development.  

Concentration – levels of Tranquility
15th, 22nd March

FREE INTRO TALK – 5 April
Inner Detox – Spring Clean your Mind – introduction

Inner Detox – Spring Clean your Mind – 6 week course
12th, 19th, 26th April
3rd, 10th, 17th, May

Spiritual Power
31st May
7th, 14th, 21st, 28th June

Dropp-inn pris – 160,-  (120,- for arbeidsledige, full-tids studenter og hønner)
Book et helt kurs for rabatt

Åpent hus med café

Lørdager – 15:00 – 17:00   

Afternoon Waffles and Meditation

Relax and unwind at our weekly open house.

Enjoy our cafe serving organic coffee, herbal teas and homemade waffles

Join in a free 15 min meditations at 15:30 and 16:30 if you wish

Or come from 12:00 to help with dugnad and get free waffles!

 

I love your class. A fantastic offer for me in a busy work day. Hope you will be here for a long time.

course participant

30 minutter meditation

I love the teachings, so far it gives depth and great meaning to me.

course participant

Fordypnings program

Foreldre med barn/spebarn
Dropp barnevakten, vi har videolink!
Ta med barna vi har live video overføring til resepsjonen hvor du kan slappe av i meditasjon mens barna leker rolig i det flotte senteret.

Et senter for alle – også for personer med funksjonsnedsettelse
Senteret er tilgjengelig for rullestol og er i første etasje. Det er to handicap parkeringsplasser like utenfor og vi har også et stort nyoppusset handicap toalett.

 

 

Translate »