Nordisk Kadampa Meditasjonssenter

Majorstuveien 26

Et senter for meditasjon og moderne buddhisme

  • Ukentlige drop-in kurs
  • 30 minutters meditasjoner
  • fordypnings program
  • chanted meditasjoner
  • Dags- og halvdagskurs
  • Retreat i byen
  • fredags foredrag
  • meditasjon for barn
    & mye mer