Moderne Buddhisme

En spesiell presentasjon av Buddhas lære for folk i det moderne samfunn.

For å skape en måte å drive frem Kadampa Buddhisme rundt om i verden, grunnla ærverdige Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche den nye Kadampa Buddhist unionen (NKT-IKBU) i 1991. NKT-IKBU er en internasjonal organisasjon med studie og meditasjonssentre som følger den rene tradisjonen til Mahayana Buddhismen drevet frem av Buddhistisk meditator og lærer Atisha og Je Tsongkhapa, som videre har blitt introdusert til den vestlige befolkning av buddhistisk lærer ærverdige Geshe Kelsang Gyatso.

Kadampa Buddhisme

Kadampa Buddhisme er en Mahayana Buddhistisk skole grunnlagt av den anerkjente indiske buddistiske herre Atisha (AD 982-1054)

Hans følgere er kjent som “kadampas”. Ka referer til Buddhas lære og dam referer til Atishas spesielle Lamrim introduksjoner kjent som “stegene på vei til opplysning”.

Kadampas er med det praktikanter som ser på Buddhas lære som instruksjoner og som setter det ut i praksis ved å følge instruksjonene fra Lamrim.

Kadampatradisjonen ble senere tid utvidet i stor grad av Je Tsongkhapa og hans disipler, som vi nå kjenner som “de nye Kadampas”.

Til Veien Mot Opplysning

Ved å ta i bruk all kunnskapen fra Buddhas lære gjennom Lamrim praksis og ved å integrere dette i hverdagen, blir Kadampa Buddhister oppfordret til å bruke Buddhas lære som praktiske metoder for å forvandle daglige aktiviteter til veien til opplysning.

Anerkjente Kadampa lærere er ikke bare kjent for å være gode veiledere men også spirituelle praktikanter med helhjertet godhet og genuinitet.

Lærdommens avstamning, både den muntlige læren og velsignelsene, ble formidlet fra lærer til disippel, spredt gjennom store deler av Asia, og er nå i mange land, også i den vestlige verden.

Buddhas lære, kjent som “Dharma”, er knyttet til ett hjul som beveger seg fra land til land i forhold til endring i omgivelser og menneskenes karmiske tilbøyeligheter.

De eksterne måtene å presentere Buddhisme på kan forandre seg ettersom den møtes ulike kulturer og samfunn, men lærens autentiske essens er sikret ved en uavbrutt avstamning av Buddhas lære fra innsiktsfulle praktikanter.

Gjennom en rekke aktiviteter og dedikasjoner fra vår Buddhistiske leder, ærverdige Geshe Kelsang Gyatso, har Kadampa Buddhisme blitt spredd til mange land de siste årene.

Geshe Kelsang har jobbet iherdig for å spre Kadampa Buddhisme, for å etablere det internasjonale tempel prosjektet og for å få grunnlagt den nye Kadampa tradisjonen, den internasjonale Kadampa Buddhist Unionen.

 

 

Det Internasjonale Tempel Prosjektet

Det internasjonale tempel prosjektet ble grunlagt av ærverdige Geshe kelsang Gyatso Rinpoche, med mål om å offentlig introdusere buddhistisk tro og praksis av den nye Kadampa tradisjonen og for å vise moderne buddhistisk praksis ved å gi ulike tilbud til folket. Dette målet oppnås ved å bygge tradisjonelle og ikke tradisjonelle templer, meditasjon og retreatsentre, og gjennom aktiviteter som world peace kafeer og Tharpa publikasjoner.

Vårt Kadampa meditasjonssenter på Majorstuen 26 i Oslo er etablert fra det internasjonale tempel prosjekt fondet.

Du kan støtte det internasjonale tempel prosjektet ved å donere nedenfor eller ved å stikke innom vårt senter.