fbpx

The Confidence to Change

Søndag 14. Oktober 10.30 – 16.00

Nordisk Kadampa Meditasjonssenter, Oslo

Booking

575 kr. includes lunch

Free for Supporting members (lunch 90 kr)

Clear

Timetable

Session 1:
10:30 – 11:30

Break:
11:30 – 12:00

Session 2:
12:00 – 13:00

Lunch:
13:00 – 14:30

Session 3:
14:30 – 16:00

Norsk:

Vi opplever mange problemer og utfordringer i vårt daglige liv og gjennom livet. Vi har to valg: Vi kan la oss selv bli overveldet av livets utfordringer eller vi kan utvikle et sterkt og kontrollert sinne som med glede og mot vil kunne overkomme disse utfordringene. Dette vil gjøre oss i stand til å kjempe mot følelser som frustrasjon, stress og sinne. Vi kan lære å respondere til livets utfordringer på en konstruktiv måte gjennom aksept, visdom og et åpent sinn. Våre problemer vil bli som påfyll til vår indre forvandling og gi oss enorm selvtillit.   

  • Bli en som har styrken og motet til å overkomme livets problemer.
  • Utvikle en autentisk selvtillit.
  • Bli en kilde til inspirasjon for andre.

Ved å utvikle et sterkt og kontrollert sinne vil vi kunne bli en som forblir fredfull og lykkelig, selv i de mest utfordrende situasjoner. Livets problemer vil ikke lenger være problemer for oss og vi vil få evnen til å være en ressurs for andre ved å hjelpe de med å løse deres problemer.

Kurset vil bli undervist av vår hovedlærer, Gen Kelsang Dragpa. Han er en moderne Kadampa buddhist munk og nasjonal åndelig direktør for Norden. Han mottok ordinasjon i 1993 fra ærverdige Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche og er en av hans mest erfarne disipler. Gen Dragpa har i mange år undervist i Nederland, Storbritannia, Belgia og Frankrike. Han underviser på en praktisk og forståelig måte som gir dype løsninger på våre hverdagslige problemer.

Vi tilbyr rabatt til de som har behov for det. Vennligst ta kontakt med oss for mer informasjon.

Hovedlærer og Nasjonal Åndelig Direktør for Norden
Gen Kelsang Dragpa

English:

We encounter many problems and adversities in our daily life and throughout our life. We have two choices: we can allow ourself to become overwhelmed by life’s problems or we can develop a strong and controlled mind that can happily and courageously overcome difficulties. This will allow us to defeat our feelings of frustration, stress and anger. We can learn to respond to life’s challenges skillfully with acceptance, creativity and wisdom. Our problems will become fuel for inner transformation and give us tremendous confidence.

  • Become someone who has the strength and courage to overcome life’s problems
  • Develop authentic self confidence
  • Become a source of inspiration for others

By developing a strong and controlled mind we become someone who remains peaceful and happy in the midst of difficult circumstances. Life’s problems will no longer be a problem for us and we will be able to benefit others by helping them to solve their problems.

This class will be taught by Resident Teacher, Gen Kelsang Dragpa. He is a Modern Kadampa Buddhist monk and the National Spiritual Director of the Nordic Region. He received ordination in 1993 from Venerable Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche and is one of his most senior disciples. Gen Dragpa has taught extensively in the Netherlands, UK, Belgium and France. His teachings are very practical and easy to understand. They offer profound solutions to our everyday problems.

Discounts available for those in need. Please contact us for more information.

Timetable

 

Translate »