fbpx

Developing Authentic Self-Confidence

Tirsdag 11.00 – 11.45

16, 23, 30 Oktober & 6, 13 November

Nordisk Kadampa Meditasjonssenter, Oslo

16. Oktober: The Confidence to Change

23. Oktober: Developing Inner Confidence

30. Oktober: Wisdom & Courage

6. November: The Art of Positive Thinking

13. November: Seeing Beyond the Ordinary

The classes are suitable for complete beginners as well as those with previous experience of meditation.

This course will be taught by Gen Kelsang Dragpa in English.

You can book a single class or the whole course online.

You are also welcome to drop-in.

Hovedlærer og Nasjonal Åndelig Direktør

Gen Kelsang Dragpa

 

Booking

You can book a single class or the whole course online.

You are also welcome to drop-in.

Free for Supporting members

90 kr. per class

20% discount when you book the whole course.

Clear
Norsk: Vi ønsker alle å føle oss vell med oss selv, men å ha ett genuint godt selvbilde er noe vi alle kan streve med. Vår selvtillit og følelse av verdi, hviler ofte i oppnåelse, godkjennelse, status og utseende.

Men siden vi ikke kan unngå kritikk fra omverdenen, alltid prestere eller forbli evig ung, etterlater dette oss sårbare mot en lav selvfølelse. I denne serien med meditasjoner vil vi utforske hvordan det er mulig å utvikle bekreftelse fra innsiden, fra sinnstilstander som er fredfulle og nærende for oss. På denne måten vil vi begynne å få ett autentisk selvbilde basert på indre bekreftelse, som ikke avhenger av ytre omstendigheter.

Ved å sette dette i praksis vil vi utvikle ett sterkt og autentisk selvbilde som naturlig vil vises i alt vi gjør. På denne måten kan vi begynne å bli den selvsikre og livsglade personen som vi virkelig ønsker å være.

Disse kursene vil bli undervist av vår hovedlærer, Gen Kelsang Dragpa. Han er en moderne Kadampa buddhist munk og nasjonal åndelig direktør for Norden. Han mottok ordinasjon i 1993 fra ærverdige Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche og er en av hans mest erfarne disipler. Gen Dragpa har i mange år undervist i Nederland, Storbritannia, Belgia og Frankrike. Han underviser på en praktisk og forståelig måte som gir dype løsninger på våre hverdagslige problemer.

Kurset vil bli undervist i tydelig, lettforståelig engelsk og er egnet for både helt nye så vel som de som ønsker å forsterke sin meditasjonspraksis. Hvert kurs inkluderer en forelesning og en til to guidede meditasjoner.

Hvert kurs er selvstendig, så du kan velge om du vil stikke innom de gangene det måtte passe deg eller om du vil komme til hele serien for optimalt utbytte av kurset.  

Vi tilbyr rabatt til de som har behov for det. Vennligst ta kontakt med oss for mer informasjon. med oss for mer informasjon.

English: We all want to feel good about ourselves but genuine self-esteem is something we can all struggle with. Our confidence and sense of worth, so often rests on achievements, approval, status or appearance.

However, since we cannot avoid criticism, always be successful or remain young forever, this leaves us vulnerable to low-self esteem. In this series of meditation classes we will explore how it is possible to be validated from within, from states of mind that are deeply peaceful and nourishing. In this way we begin to have an authentic confidence based on inner validation, that does not depend on external conditions.

By putting this into practice we will develop a strong and authentic self-confidence that naturally empowers us in all our activities. In this way we can begin to be the confident, joyful, loving person we truly wish to be.

These classes will be taught by Resident Teacher, Gen Kelsang Dragpa. He is a Modern Kadampa Buddhist monk and the National Spiritual Director of the Nordic Region. He received ordination in 1993 from Venerable Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche and is one of his most senior disciples. Gen Dragpa has taught extensively in the Netherlands, UK, Belgium and France. His teachings are very practical and easy to understand.

They offer profound solutions to our everyday problems. The classes are taught in clear, easy-to-understand English and are suitable for complete beginners as well as those looking to deepen and strengthen their meditation practice. Each class includes a talk and one to two guided meditations.

Each class is self-contained so you can drop in whenever you can or attend the whole series for optimal benefit.

Discounts available for those in need. Please contact us for more information.

Translate »