fbpx

Habits of Happy People – Torsdag

160 kr385 kr

Torsdag 19:00 – 20:15

30. August gratis klasse

6, 13 & 27 September

Nordic Kadampa Meditation Centre with Gen Kelsang Dragpa

This course will be taught in English.

You can book a single class or the whole course online.

You are also welcome to drop-in.

Free for Supporting members

Clear

SKU: N/A Category:

Norsk:

Hva er hemmeligheten til å finne lykke?

Hvorfor er noen mennesker mer lykkelige enn andre?

Hvorfor er lykke ofte så flyktig?

Vi søker ofte etter lykke på utsiden av oss selv. Buddha lærte oss at lykke og lidelse er følelser, deler av vårt sinn, og derfor vil heller ikke kildene til disse følelsene kunne bli funnet utenfor vårt sinn. Oppdag hvordan du kan skape indre lykke i ditt sinn gjennom effekten av meditasjon.

  • Oppdag meditasjon som gjør deg lykkelig
  • Lær hvilke vaner lykkelige mennesker har
  • Utvikle nye vaner for å bli en lykkelig person

Lær hvordan du kan utvikle et fredfullt og lykkelig sinn gjennom meditasjon og hvordan du kan utnytte dette i hver en situasjon. På denne måten vil du kunne være lykkelig hele tiden.

Disse kursene vil bli undervist av vår hovedlærer, Gen Kelsang Dragpa. Han er en moderne Kadampa buddhist munk og nasjonal åndelig direktør for Norden. Han mottok ordinasjon i 1993 fra ærverdige Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche og er en av hans mest erfarne disipler. Gen Dragpa har i mange år undervist i Nederland, Storbritannia, Belgia og Frankrike. Han underviser på en praktisk og forståelig måte som gir dype løsninger på våre hverdagslige problemer.

Kursene foregår i tydelig, lettforståelig engelsk og er egnet for både helt nye praktikanter og de som ønsker å fordype og styrke sin meditasjonspraksis. Hvert kurs inkluderer en forelesning og en til to guidede meditasjoner. Hvert kurs er selvstendig, så du kan stikke innom når det passer deg eller du kan være med på hele serien for å få optimal utbytte av kurset.

Vi tilbyr rabatt til de som har behov for det. Vennligst ta kontakt med oss for mer informasjon.


English:

What is the secret to happiness?

Why are some people happier than others?

Why is happiness often so elusive?

We often search for happiness outside of ourself. Buddha taught that happiness and suffering are feelings, parts of our mind, and so their main causes are not to be found outside the mind.

Discover how to create happiness within your own mind through the power of meditation.

  • Discover meditations that make you happy
  • Learn the habits of happy people
  • Develop new habits to become a happier person

Learn how to develop a peaceful and happy mind in meditation and how to take this out into every experience. Through this you will be happy all the time.

These classes will be taught by Resident Teacher, Gen Kelsang Dragpa. He is a Modern Kadampa Buddhist monk and the National Spiritual Director of the Nordic Region. He received ordination in 1993 from Venerable Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche and is one of his most senior disciples. Gen Dragpa has taught extensively in the Netherlands, UK, Belgium and France. His teachings are very practical and easy to understand. They offer profound solutions to our everyday problems.

The classes are taught in clear, easy-to-understand English and are suitable for complete beginners as well as those looking to deepen and strengthen their meditation practice. Each class includes a talk and one to two guided meditations. Each class is self-contained so you can drop in whenever you can or attend the whole series for optimal benefit.

Discounts available for those in need. Please contact us for more information.

Translate »