fbpx

Learn to Meditate

120 kr320 kr

Mandag 13. & 20. August 18:00 – 19:15

Nordic Kadampa Meditation Centre with Vemund Skulberg.

This course will be taught in English.

You can book a single class or the whole course online.

You are also welcome to drop-in.

Free for Supporting members

Clear

SKU: N/A Category:

Norsk:

Meditasjon er en kraftfull metode som gir oss muligheten til å utvikle et fredfullt og sterkt sinn.  Etterhvert vil vi kunne lære hvordan vi kan være lykkelige uansett hva som foregår i våre omgivelser. Evnen til å utvikle et rolig og fredfullt sinn er utrolig verdifullt for både oss selv og andre. Gjennom enkel regelmessig meditasjon kan vi utvikle en indre glede og styrke som vi kan ha med oss i hverdagen.

  • Lær enkle meditasjoner som gir deg muligheten til å utvikle dyp indre fred.
  • Bli motivert og inspirert når du praktiserer meditasjon.
  • Lær hvordan du kan legge merke til og overkomme hindringer til suksessfull meditasjon.  

Disse kursene vil bli ledet av Vemund Skulberg. Han er student på vårt lærer studieprogram og han har studert og praktisert meditasjon i mange år. Vemund er kjent for sitt varme og gode hjerte.

Disse kursene blir undervist i tydelig, lett forståelig engelsk og er egnet for både nye praktikanter og de som ønsker å fordype og styrke sin meditasjonspraksis. Hvert kurs inkluderer en forelesning og en til to guidede meditasjoner. Hvert enkelt kurs er selvstendig, så du kan velge om du vil komme innom når det passer deg eller om du vil være med på hele serien for å få maks utbytte av kurset.

“If we want to experience true, lasting happiness, we need to learn the secret of inner peace by meditating.”

– Geshe Kelsang Gyatso

 


English:

Meditation is a powerful inner tool that provides us with the opportunity to cultivate a peaceful and strong mind.  Eventually we can learn how to be happy and peaceful no matter what is going on around us. The ability to develop a calm and peaceful mind is a priceless gift to ourself and others.   Through simple regular meditation we can develop an inner joy and strength that we can carry into our daily life.

  • Learn simple meditations with the power to create deep inner peace
  • Become motivated and inspired in your meditation practice
  • Learn how to recognise and overcome obstacles to successful meditation

These classes will be taught by Vemund Skulberg. He is a student on the Teacher Training Programme and has been studying and practicing meditation for a number of years. He is known for his warmth and kind heart.

The classes are taught in clear, easy-to-understand English and are suitable for complete beginners as well as those looking to deepen and strengthen their meditation practice. Each class includes a talk and one to two guided meditations. Each class is self-contained so you can drop in whenever you can or attend the whole series for optimal benefit.  

“If we want to experience true, lasting happiness, we need to learn the secret of inner peace by meditating.”

– Geshe Kelsang Gyatso

Translate »