fbpx

Letting Go of Anger

Torsdag 19.00 – 20.15

22, 29 November & 6, 13 Desember

Nordisk Kadampa Meditasjonssenter, Oslo

22. November: A Life Without Anger

29. November: Why do we get Angry?

6. Desember: Remain Calm and Happy all the Time

13. Desember:  Getting Through the Holidays Peacefully

The classes are suitable for complete beginners as well as those with previous experience of meditation.

This course will be taught by Gen Kelsang Dragpa in English.

You can book a single class or the whole course online.

You are also welcome to drop-in.

Hovedlærer og Nasjonal Åndelig Direktør

Gen Kelsang Dragpa

 

Booking

You can book a single class or the whole course online.

You are also welcome to drop-in.

Free for Supporting members

160 kr. per class

20% discount when you book the whole course.

Clear

Norsk:

Forestill deg, for et øyeblikk, hvordan ditt liv ville vært hvis du aldri trengte å oppleve sinne igjen. Sinne er et smertefullt sinn. Når vi er sinte er vi ute av stand til å være glade og det påvirker alle våre relasjoner på en svært negativ måte.

Sinne er en respons på en følelse av å være ulykkelig, som oppstår i møte med ubehagelige situasjoner. Vanligvis reagerer vi raskt i slike tilfeller med å bli ulykkelige uten å gi oss tid til å vurdere om denne reaksjonen hjelper eller er realistisk, og om konsekvensene av våre handlinger motivert av sinne.

Ved å trene på tålmodig-aksept og andre praktiske metoder som vi lærer i dette kurset, vil vi kunne gi slipp på vårt sinne og isteden oppleve indre fred, selv i de mest utfordrende situasjoner

Disse kursene vil bli undervist av vår hovedlærer, Gen Kelsang Dragpa. Han er en moderne Kadampa buddhist munk og nasjonal åndelig direktør for Norden. Han mottok ordinasjon i 1993 fra ærverdige Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche og er en av hans mest erfarne disipler. Gen Dragpa har i mange år undervist i Nederland, Storbritannia, Belgia og Frankrike. Han underviser på en praktisk og forståelig måte som gir dype løsninger på våre hverdagslige problemer.

Kurset vil bli undervist i tydelig, lettforståelig engelsk og er egnet for både helt nye så vel som de som ønsker å forsterke sin meditasjonspraksis. Hvert kurs inkluderer en forelesning og en til to guidede meditasjoner. Hvert kurs er selvstendig, så du kan velge om du vil stikke innom de gangene det måtte passe deg eller om du vil komme til hele serien for optimalt utbytte av kurset.

Vi tilbyr rabatt til de som har behov for det. Vennligst ta kontakt med oss for mer informasjon.

English:

Imagine, for just a moment, what your life would be like if you never had to experience anger again… Anger is naturally a painful mind. When we are angry we are incapable of being happy and it affects all of our relationships in a very negative way.

Anger is a response to feelings of unhappiness, which in turn arises when we meet with unpleasant circumstances. Normally we react very quickly in such occasions by becoming unhappy not giving ourselves the time to consider if this reaction is helpful or even realistic and about the consequences of our actions motivated by our anger.

By training in Patient-Acceptance and other practical methods taught in this course we can learn to let go of our anger and instead experience inner peace even in the most challenging circumstances.

These classes will be taught by Resident Teacher, Gen Kelsang Dragpa. He is a Modern Kadampa Buddhist monk and the National Spiritual Director of the Nordic Region. He received ordination in 1993 from Venerable Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche and is one of his most senior disciples. Gen Dragpa has taught extensively in the Netherlands, UK, Belgium and France. His teachings are very practical and easy to understand. They offer profound solutions to our everyday problems.

The classes are taught in clear, easy-to-understand English and are suitable for complete beginners as well as those looking to deepen and strengthen their meditation practice. Each class includes a talk and one to two guided meditations. Each class is self-contained so you can drop in whenever you can or attend the whole series for optimal benefit.

Discounts available for those in need. Please contact us for more information.

 

 

Translate »