fbpx

Letting Go of the Past

Sunday 4. November 10.30 – 13.00

Nordisk Kadampa Meditasjonssenter, Oslo

Booking

350 kr.

Free for Supporting members

Clear

Timetable

Coming soon…

NorskVi kan finne det vanskelig å gi slipp på spesielle hendelser fra vår fortid. Selv om det det er lenge siden, vil vår manglende evne til å gi slipp være en stor kilde til mental lidelse nåtiden og påvirke måten vil lever og opplever livet. Normalt vil vi respondere ved å skylde på situasjonen, oss selv eller andre, men hvis vi lærer de praktiske metodene til tålmodig-aksept og setter de ut i praksis, vil vi gradvis være i stand til å redusere og til sist gi slipp på de negative følelsene av sinne som bringer unødvendig smerte, og begynne å leve ett lykkelig liv.

Ved å trene i meditasjon og tålmodig-aksept vil vi oppdage den sanne kilden til vår smerte, altså de vonde følelsene og spenningene i vårt sinn. På den måten vil vi gradvis klare å gi fullstendig slipp.

 

Disse kursene vil bli undervist av vår hovedlærer, Gen Kelsang Dragpa. Han er en moderne Kadampa buddhist munk og nasjonal åndelig direktør for Norden. Han mottok ordinasjon i 1993 fra ærverdige Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche og er en av hans mest erfarne disipler. Gen Dragpa har i mange år undervist i Nederland, Storbritannia, Belgia og Frankrike. Han underviser på en praktisk og forståelig måte som gir dype løsninger på våre hverdagslige problemer.

Kurset vil bli undervist i tydelig, lettforståelig engelsk og er egnet for både helt nye så vel som de som ønsker å forsterke sin meditasjonspraksis.

Vi tilbyr rabatt til de som har behov for det. Vennligst ta kontakt med oss for mer informasjon. med oss for mer informasjon.

 

Hovedlærer og Nasjonal Åndelig Direktør for Norden
Gen Kelsang Dragpa

English:

We may find it difficult sometimes to let go of certain painful events in the past. Even though it’s long-gone our inability to let go becomes a great source of mental suffering in the present and affect the way we live and experience our life. Normally we respond by blaming the situation, ourselves or others but if we learn the practical methods of patient-acceptance and put them into practice, we will gradually be able to reduce and ultimately remove these negative feelings of anger and hurt that brings unnecessary pain and begin to live a happier life.

Through training in meditation and patient-acceptance we can discover the real source of our suffering, the unpleasant feelings and tension in our mind and gradually be able to release it completely.

These classes will be taught by Resident Teacher, Gen Kelsang Dragpa. He is a Modern Kadampa Buddhist monk and the National Spiritual Director of the Nordic Region. He received ordination in 1993 from Venerable Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche and is one of his most senior disciples. Gen Dragpa has taught extensively in the Netherlands, UK, Belgium and France. His teachings are very practical and easy to understand.

They offer profound solutions to our everyday problems.The classes are taught in clear, easy-to-understand English and are suitable for complete beginners as well as those looking to deepen and strengthen their meditation practice.

Discounts available for those in need. Please contact us for more information.

Timetable

 

Translate »