fbpx

Meditations for a Happy Life

Torsdag 19.00 – 20.15

18, 25 Oktober & 1, 8, 15 November

Nordisk Kadampa Meditasjonssenter, Oslo

18. Oktober: Meditations for a Happy Life

25. Oktober: How to Live a Meaningful Life

1. November: Create Happiness

8. November:  The Joy of Love

15. November: Creating a Pure World

The classes are suitable for complete beginners as well as those with previous experience of meditation.

This course will be taught by Gen Kelsang Dragpa in English.

You can book a single class or the whole course online.

You are also welcome to drop-in.

Hovedlærer og Nasjonal Åndelig Direktør

Gen Kelsang Dragpa

 

Booking

You can book a single class or the whole course online.

You are also welcome to drop-in.

Free for Supporting members

160 kr. per class

20% discount when you book the whole course.

Clear

Norsk:
Vi ønsker alle å leve ett lykkelig og meningsfullt liv. Men vet vi egentlig hva som er den sanne kilden til lykke?

Vår opplevelse av vårt liv er i stor grad bestemt av vårt perspektiv. Det mest essensielle vi kan gjøre er å lære hvordan vi kan arbeide med vårt indre perspektiv på livet på en positiv måte. Meditasjon vil gi oss praktiske og kraftfulle verktøy for å skape mening, glede og indre frihet.

Dette kurset vil introdusere ett vidt spekter av meditasjoner som kan hjelpe oss å slappe av og gi slipp på stress, dårlig vaner og negativitet og istedet dyrke og komme i kontakt med positive og fredfulle sinnstilstander.

Disse kursene vil bli undervist av vår hovedlærer, Gen Kelsang Dragpa. Han er en moderne Kadampa buddhist munk og nasjonal åndelig direktør for Norden. Han mottok ordinasjon i 1993 fra ærverdige Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche og er en av hans mest erfarne disipler. Gen Dragpa har i mange år undervist i Nederland, Storbritannia, Belgia og Frankrike. Han underviser på en praktisk og forståelig måte som gir dype løsninger på våre hverdagslige problemer.

Kurset vil bli undervist i tydelig, lettforståelig engelsk og er egnet for både helt nye så vel som de som ønsker å forsterke sin meditasjonspraksis. Hvert kurs inkluderer en forelesning og en til to guidede meditasjoner. Hvert kurs er selvstendig, så du kan velge om du vil stikke innom de gangene det måtte passe deg eller om du vil komme til hele serien for optimalt utbytte av kurset.

Vi tilbyr rabatt til de som har behov for det. Vennligst ta kontakt med oss for mer informasjon.

English:

We all wish to live a happy and meaningful life. But do we know what is the actual cause of happiness?

Our experience of our life is largely determined by our perspective. The most radical thing we can do is learn how to work with our inner perspective on life in a positive way. Meditation gives us practical and powerful tools to create meaning, joy and inner freedom.

This course will introduce a wide variety of meditations that can help us to relax and let go of stress, bad habits and negativity and instead cultivate and connect with positive and peaceful states of minds.

These classes will be taught by Resident Teacher, Gen Kelsang Dragpa. He is a Modern Kadampa Buddhist monk and the National Spiritual Director of the Nordic Region. He received ordination in 1993 from Venerable Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche and is one of his most senior disciples. Gen Dragpa has taught extensively in the Netherlands, UK, Belgium and France. His teachings are very practical and easy to understand. They offer profound solutions to our everyday problems.

The classes are taught in clear, easy-to-understand English and are suitable for complete beginners as well as those looking to deepen and strengthen their meditation practice. Each class includes a talk and one to two guided meditations. Each class is self-contained so you can drop in whenever you can or attend the whole series for optimal benefit.

Discounts available for those in need. Please contact us for more information.

Translate »