fbpx

Whats on each week at the centre

Svært innsiktsfullt og interessant, anvendbart og avslappende.

kursdeltager

drop-in kveldskurs

Hva skjer på et kurs?

Et meditasjonssenter for alle
Meditasjon og inspirerende råd for å finne sinnsro i en travel hverdag.

Kursene passer for deg som ønsker å finne vitenskapelige metoder for å oppleve og utvikle ekte sinnsro, og som ønsker noen gode råd for hvordan å løse våre indre problemer som irritasjon, stress, depresjon, angst og utvikle positive sinnstilstander.

Vi har et vidt spekter av ukentlige kurs på vårt vakre meditasjonssenter på Majorstuen
som passer for alle uansett ferdighetsnivå, tro eller alder

  • Kursene inneholder meditasjon, foredrag og litt tid til spørsmål og svar
  • Med varierte temaer fra våre bøker om meditasjon og moderne buddhisme
  • Kveldskursene har gjennomgående temaer, men du kan droppe inn når som helst i løpet av  kurset
  • egnet for både nybegynnere og mer avanserte meditasjonsutøvere
  • Ingen spesiell klær er nødvendig

I starten av hvert kurs leder læreren en mild, avslappende meditasjon. Deretter blir det gitt en praktisk undervisning om noen aspekter av buddhistisk meditasjon og praksis, samt undersøke hvordan vi praktisk kan bruke dette i vårt daglige liv. Det er vanligvis tid til spørsmål og svar.

Hovedlæreren har trent på lærerutdanningsprogrammet og er dyktig til å veilede og gi gode råd for vårt hverdagsliv med passende analogier, historier, logiske resonnementer og humor.

Økten ofte avsluttes med et kort guidet meditasjon, designet for å hjelpe oss med å ta det vi har lært til hjerte og på en slik at vi kan begynne å øve på egen hånd.

Etterpå, for de som ønsker det, er det en sjanse til å snakke med læreren og andre studenter uformelt og ta en kaffe eller te.

Alle er velkomne.

What happens at a class?

A meditation center for everyone

Meditation and inspirational advice to find peace of mind in a busy day.

The courses are suitable for those who want to find scientific methods for experiencing and developing true peace of mind and who want  good advice on how to solve inner problems like irritation, stress, depression, anxiety and developing positive mental states.

We have a wide range of weekly courses at our beautiful meditation center at Majorstuen which suits everyone regardless of skill level, belief or age.   The evening classes have a structured as short courses, but you can drop in at any time to a class as each class has a stand alone topic.   Of course it is beneficial if you can attend the whole course and helps to maintain a regular meditation practice at home.

  • The courses contain meditation, lectures and some time for questions and answers.
  • The topics vary and our based on our  meditation and modern Buddhism books.
  •  The courses are suitable for both beginners and more advanced meditators.
  • No special clothing is required.

At the beginning of each course, the teacher leads a gentle, relaxing meditation. Then there is a teaching inspired by some aspect of Buddhist meditation and practice with emphasis on investigating how we can practically use this in our daily lives.  There usually time for questions and answers.

The main teacher has trained for 20 years in meditation and is capable of guiding and giving good advice for our everyday life with appropriate analogies, stories, logical reasoning and humour.

The session often ends with a short guided meditation designed to help us take what we have learned to heart so that we can start practicing on our own. Afterwards, for those who have time, there is a chance to talk to the teacher and other students informally and have a coffee or tea. It is a nice friendly atmosphere where everyone is welcome.

Drop in Kveldskurs

Mandager – 18:00-19:15   Perfekt for nybegynner

La deg inspirere til å finne dypere lag med sinnsro og glede gjennom å trene sinnet i meditasjon.

Holdes på engelsk med hovedlærer Gen Kelsang Dragpa som underviser med fantastisk klarhet og dybde.

Classes in English.  Be inspired to find deeper inner peace and happiness by training your mind in meditation in these drop in classes which you can also take as short courses. 

Developing Authentic Self Confidence 
22nd, 29th October
5th, 12th November

The Path to Happiness (An Introduction to Eight Steps to Happiness)
19th, 26th November
3rd, 10th December

Drop-in pris – 160,-
Book et helt kurs for rabatt
Free for
Supporting Members

Tirsdag kurs på dagtid

Tirsdager – 11:00-11:45   Begynner 

Disse kursene på dagtid med Gen Kelsang Dragpa er spesielt passende for de som er sykemeldt eller for studenter med stress og angst, eller forsåvidt hvem som helst som ønsker å oppnå ferdigheter som hjelper dem å takle deres eget sinn og det uunngåelige stresset og problemene i hverdagen.  Foreldre med barn er velkommen til å delta på kurset fra vår nydelige resepsjonsområde hvor de kan se på direktesending av undervisning.

These daytime short courses offered in English by Gen Kelsang Dragpa in English are particularly suitable for those who are off work with sickness or stress, for new parents, for students or anyone that wants to gain skills that help them to manage their mind and the inevitable stresses and problems of daily life.  Parents with babies are welcome to join the course from our beautiful reception area where they can watch a live video link.

 

Developing Authentic Self Confidence 
16th, 23rd, 30th October
6th, 13th November

The Path to Happiness (An Introduction to Eight Steps to Happiness)
20th, 27th November
4th, 11th December

Drop-in pris – 90,-
Book et helt kurs for rabatt

Free for Supporting Members

Lærer Utdanning Program

Tirsdager – 17:15-21:15   Advansert

Lærer Utdanning Programmet (LUP) er en mulighet til å oppnå dyp forståelse og erfaring av de vesentlige emnene i Kadampa Buddhisme, basert på tolv bøker av Ærverdige Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche. Programmet inkluderer systematisk studie, diskusjon og praksis så vel som muligheter til å gradvis utdannes som kvalifiserte lærere av Kadampa Buddhisme. Programmet undervises av Gen Kelsang Dragpa.

Den nåværende boken som studeres er How to Understand the Mind. Du kan kjøpe boken i vår bokhandel.

For mer informasjon og påmelding: vennligst kontakt Utdanningsprogramansvarlig på education@meditateinoslo.org

Du kan melde deg på ved å ta opp et TTP Medlemskap.

This class is a systematic study program of 12 of Venerable Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche’s books, taught in English, which cover the entire path to enlightement and many of the greatest Buddhist texts such as Guide to The Bodhisattvas way of life by Shantideva. It offers the opportunity to deepen your wisdom and experience of meditation and Buddhism. Please contact us on education@meditateinoslo.org for more information or for a free trial of the program.

Etter Job Meditasjonsskurs

Onsdager – 17:00-17:45   Perfekt for nybegynner  PÅ NORSK! Avslutt arbeidsdagen med sinnsro og fyll resten av dagen med mening Enkle verktøy for indre utvikling. Utforsk den fantastiske praksisen av meditasjon som metoder for å skape et fredfylt sinn. Med Vemund Skulberg som her mange år erfaring med meditasjon og retreat.

Hvordan kan vi løse våre mennskelige problemer
17th, 24th, 31st October
7th, 14th November

Å leve fryktløst
21st, 28th November
5th, 12th December

Drop-in pris – 90,-

Book et helt kurs for rabatt

Free for Supporting Members

Eight Steps to Happiness - Fordypnings Program

Onsdager – 18:00-20:45   Videregående

Fordypningsprogrammet legger vekt på å studere, meditere og diskutere meditasjon og Buddhisme på en systematisk måte. Det vesentlige er å oppnå praktisk erfaring av Buddhas lære som du kan bruke i ditt daglige liv og etablere en regelmessig meditasjonspraksis.

Vi studerer boken Eight Steps to Happiness Den buddhistiske veien av kjærlig vennlighet. Du kan bli med når som helst og boken er tilgjengelig i vår bokhandel.

Disse kurskveldene er undervist på engelsk av Gen Kelsang Dragpa og det er en pause i kurset på rundt 20 ,min. Hvis du går glipp av en kveld, kan du laste ned opptak og programmet er også tilgjengelig ved korrespondanse dersom nødvendig.

For mer informasjon og påmelding: Avtale gratis prøvetime eller få informasjon send oss en epost på education@meditateinoslo.org

Du kan melde deg på ved å ta opp et FP medlemskap.

The foundation program offers the opportunity to gain deep and practical experience of Buddhas teaching and wisdom. The course is taught in English and offers a depth and systematic understanding that is life-giving to a spiritual life. Have a go with a free trial of the program by sending an email to us on education@meditateinoslo.org

Etter job meditasjonskurs

Torsdager – 17:00 – 17:45   Begynner

Holdes på svensk med meditasjonslærer Mikael Jonsson.

Hvordan kan vi løse våre mennskelige problemer
18th, 25th October
1st, 8th, 15th November

Hur du kan omvandla ditt liv
22nd, 29th November
6th, 13rd December

Drop-in pris – 90,-
Book et helt kurs for rabatt

Free for Supporting Members

Drop in Kveldskurs

Torsdager – 19:00 – 20:15   Begynner+  Litt mer advansert en mandag drop in

Inspirerende kvelder med banebrytende måter å se på seg selv og verden. Utforsk den dype visdommen og gleden som finnes i disse meditasjonene.

Holdes på engelsk med hovedlærer Gen Kelsang Dragpa med 25 år erfaring med meditasjon.

Beginners+ These classes are in English and offered at a slightly deeper level than the Monday night drop in.  Each week takes up a new theme to keep us inspired in our inner development.  

Meditations for a Happy Life
18th, 25th October
1st, 8th, 15th November

Letting Go of Anger
22nd, 29th November
6th, 13th December

Drop-in pris – 160,-
Book et helt kurs for rabatt

Free for Supporting Members

I love your class. A fantastic offer for me in a busy work day. Hope you will be here for a long time.

course participant

30 minutter meditation

I love the teachings, so far it gives depth and great meaning to me.

course participant

Fordypnings program

Foreldre med barn/spebarn
Dropp barnevakten, vi har videolink!
Ta med barna vi har live video overføring til resepsjonen hvor du kan slappe av i meditasjon mens barna leker rolig i det flotte senteret.

Et senter for alle – også for personer med funksjonsnedsettelse
Senteret er tilgjengelig for rullestol og er i første etasje. Det er to handicap parkeringsplasser like utenfor og vi har også et stort nyoppusset handicap toalett.

 

 

Translate »